Slender Pale - This Old Road

Den här låten var knappt färdig nä rvi påbörjade inspelningen. Om jag minns ordningen rätt,så läste jag en morgon något smart citat som innehöll något med ”Old roads bla bla bla”. Det inspirerade mig till refrängen och snart fanns det en skiss som kunde testas i repan.

Vi han alla känna på den sista repet innan vi gick in i studion och vi sa att den får hänga med så får vi se vad det blir.

Texten utvecklades också under tiden vi var i studion allteftersom versen blev klar. Från början hade jag en bild av attl åten handlade om att inte hitta hem. 

Men när den var helt färdig så handlar den för mig, om uppoffringar. Vad man försakar när man satsar helhjärtat på något, och en sorts ensamhet som man behöver kunna hantera vare sig man satsar på musik, sport eller nåt annat.

 

This song was barely finished when we went into the studio. If I remember it right, it was a quoteI read one morning along the line “Old roads something,something”.It inspired me to the Chorus and soon I had a sketchy arrangement present to the band.

We had a go at it the very last rehearsal before recording and decided it was worth a try.

I had some time to work on the lyrics until it was time to record the vocals,and it took on a new meaning. 

First it was about getting lost on the road. But now, how I see it, it’s about sacrifices. 

What you deny yourself when you really devote to something, and a kind of loneliness you have to handle regardless of what the goal is.

Tracks

  • This Old Road

Also check out this


Self Denial (2023-08-04)
by Slender Pale

My Pain (2023-06-02)
by Slender Pale

Shoot Me Down (2023-04-07)
by Slender Pale

We Die Hard (2023-02-03)
by Slender Pale

Hail The King (2022-03-04)
by Slender Pale

Last Call (2022-02-04)
by Slender Pale

Chasing Smoke (2022-01-07)
by Slender Pale

Zombie War (2021-12-03)
by Slender Pale

To Hell And Back (2021-11-05)
by Slender Pale

Just Got Back! (2021-10-01)
by Slender Pale

Summer Rain (2021-08-06)
by Slender Pale

Better Me (2021-06-04)
by Slender Pale

Shut Your Face (2021-05-07)
by Slender Pale

Burning Witches (2021-04-02)
by Slender Pale

The end Of Time (2021-02-05)
by Slender Pale

Time To Shine (2020-12-04)
by Slender Pale

Perfect Stranger (2020-08-07)
by Slender Pale

Illusion (2020-07-03)
by Slender Pale

The newsletter

Please subscribe to our weekly newsletter, containing the latest rumors and facts about our artists and bands.

Also updates regarding the label, and I might include some music industry news as well.

If you subscribe to the newsletter, you may also have your own music featured in an article.

What are you waiting for, subscribe now!

* indicates required