Riitta Leivo

Jag har har haft små berättelser inom mig sen barndomen, flyttade till Malmö från Finland/Tammerfors med min mor när jag var sex år gammal, hamnade i första klassen utan att kunna ett ord svenska, det gick ungefär två år när svenska orden började att flöda ut ur min mun och jag började att drömma och tänka både på svenska och finska. Efter det var ämnet modersmål som var på svenska,det bästa ämnet för mig, där fick jag skriva mina små berättelser som jag hade inom mig. Dessa små berättelser har jag fortsatt att skriva under hela mitt liv, men de blev först till sånger när jag började att spela gitarr när jag var nära trettio år, hade just flyttat till Finland från Malmö, då jag började att studera till ungdomsledare/fritidspedagog i Köklax på en svenskspråkig Finns Folkhögskola. Där studerade så inspirerande människor som sjöng och spelade gitarr, efter min utbildning fick jag igång med mina första egna sånger.

Sedan studerade jag musikteater, sjöng med i sex musikaler, det var många år sedan.

Mina sånger har ett brett register av berättelser, ibland handlar de om ställen jag bott på eller annars bara vandrat och sett mig omkring, de handlar om drömmar eller om människors öden, om mina egna upplevelser osv. Jag skriver sånger på svenska, engelska och finska.

Känner många fina musiker som jag gärna sjunger med, t.ex gamla jazz-standards, Blues och visor. Kari Pulakka är en av musikerna som jag sjungit mycket med. 

Nu på sista tiden har Danne Österlund från Borgå varit ett stort stöd när vi har muciserat tillsammans och han har också gjort inspelningarna, det är inte alltid lätt att få allt som behövs för att göra musik att fungera, skönt att ha dessa människor omkring sig.

Nu har jag tänkt att ge ut mina egna sånger genom CRS-Records, det känns bra att jag hittat Stefan Bergfeldts Bolag, ser fram emot att göra samarbete.

Riitta Leivo


Released music


Midnattståget (2022-02-18)
by Riitta Leivo

The newsletter

Please subscribe to our weekly newsletter, containing the latest rumors and facts about our artists and bands.

Also updates regarding the label, and I might include some music industry news as well.

If you subscribe to the newsletter, you may also have your own music featured in an article.

What are you waiting for, subscribe now!

* indicates required